Utbildning som i praktiken ger jobb
På Örebro praktiska gymnasium utbildas en lång rad blivande yrkesmän och –kvinnor med mycket gott resultat. Kombinationen av små klasser och balans mellan teori och praktik har visat sig ge goda förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier. För ett år sedan utexaminerades den första årskullen och av 33 elever fick hela 30 arbete.
- Det är vårt uttalade syfte, att examinera anställningsbara elever, så det känns jättekul att vi också lyckas med det så bra, säger Anne Shemeikka, rektor på skolan.
Örebro praktiska gymnasium startade inför höstterminen 2007 och ger till hösten tio utbildningar inom praktiska yrken. Från svetsare och rörmokare till hästskötare och florister utbildas på skolan. Med knappt 147 elever och 18 anställda lärare kan man snabbt räkna ut att lärartätheten är imponerande hög.
- Friskolor anklagas ibland för bristande lärarstöd men hos oss är det tvärtom; vi satsar stort på lärare och pedagogik, försäkrar Anne.
Första halvåret håller man sig på skolan, med grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i respektive yrkesinriktning på schemat.
- För många blir praktiken, eller lärlingsutbildningen, det första riktiga mötet med vuxenlivet och då är det bra om de förbereds i lugn och ro på skolan, förklarar Anne.

Örebro praktiska gymnasium har också lyckats väl i sina föresatser. Eleverna blir väl emottagna och får goda omdömen från sina praktikplatser. Ett annat gott omdöme är att VVS-Branschens Yrkeskommitté rekommenderar skolan som utbildare.
- Lägger man till den höga andelen av eleverna som får arbete inom sitt yrkesområde direkt efter utbildningen kan vi inte vara annat än nöjda, menar Anne.
Ryktet om de goda resultaten har också nått elevernas vänner och fler vill påbörja utbildning på skolan. Något som givetvis är ett gott betyg, samtidigt som Anne understryker vikten av att behålla småskaligheten.
- Många av våra elever har behov av struktur och tydlig handledning och det får vi aldrig tumma på för att öka elevantalet, avslutar hon.

Örebro praktiska gymnasium

Bransch:
gymnasieskola / Utbildning / Utbildning/coaching

Telefon: 0767-63 66 35


Email:
anne.shemeikka@baggium.se

Hemsida:
www.praktiska.se

Adress:
Örebro praktiska gymnasium
Box 76
42822 Kållered

| 13 SENASTE FÖRETAGEN